Därför arbetar vi för att ta fram en gemensam branschstandard där ett säkert arbetssätt är högprioriterat. Självklart ska alla få komma hem friska och skadefria efter en arbetsdag på våra byggarbetsplatser!