I vår avsiktsförklaring står beskrivet att  ”vi tillsammans ska enas om arbetssätt och standarder för arbetsmiljö och säkerhet”. En arbetsgrupp bestående av representanter från entreprenörer i Sverige har sedan september 2017 arbetat med projektet.

Den 11 juni 2018 presenterades ett förslag på innehåll utifrån fyra riskområden: Arbete på höjd, Lyft, Schakt samt Transporter och maskinrörelser. Underlaget innehåller även gemensamma arbetssätt kring Riskhantering (arbetsberedning), Gemensam säkerhetsintroduktion samt Personlig skyddsutrustning.

Utifrån inkomna synpunkter från flertalet medlemsföretag omarbetas materialet så det blir en mycket kortfattad text för standarden och goda exempel läggs in i ett vägledningsdokument, en ”guideline”, som beräknas vara klar i mitten av november.

Senast uppdaterad