Här hittar du som är entreprenör tydliga tillvägagångssätt och guider hur du arbetar säkert inom några av de allvarligaste riskområdena.