Genom att skapa en branschstandarder blir det enklare att ta tillvara på medlemmarnas goda erfarenheter. Det blir även enklare att höja kompetensen inom olika områden samt välja eller utveckla utbildningar. Allt för att skapa skadefria arbetsplatser. Det blir också lättare att ställa krav, samt tydligare för dem som ska möta kraven.

Vi är redan igång med arbetet och ett förslag kommer att presenteras under 2019. Våra standarder kommer vara frivilliga att använda, men de som väljer att anamma standarderna kommer vi att synliggöra på vår webbplats.


Läs mer under rubriken

> Gemensam branschstandard

Senast uppdaterad