Intervju med Ulrika Dolietis, VD och Jenny Hellström, Projektledare, om Håll Nollans arbetssätt för säkrare byggen.