Vad innebär Håll Nollans gemensamma arbetssätt för byggherrar?

Det finns inga snabba genvägar till att minska olyckorna. Utan detta kan bara ske genom ett bra förebyggande arbetsmiljöarbete. För dig som byggherre innebär det både skapa bra förutsättningar innan upphandlingen är påbörjad men även att ställa och följa upp krav men även att engagera sig under produktionen genom att vara närvarande.

Därför har vi inom Håll Nollan tagit fram gemensamma arbetssätt för dig som är byggherre. Riktlinjer som hjälper dig i ditt arbete för att dina medarbetare, dina entreprenörer och dennes underentreprenörer ska komma hem oskadda efter en arbetsdag.

Här kan du ladda ner en presentation om varför en standard för säkra arbetssätt behövs och vad det innebär för dig som byggherre. (Kommer uppdateras inom kort)

Stöd för att börja använda de gemensamma arbetssätten

Här kan du ladda ner en mall som hjälper dig att identifiera eventuella gap mellan de gemensamma arbetssätten för byggherrar och ert ledningssystem samt en mall för en handlingsplan. Ladda ner mallen här:

Filmad Skype - presentation

I den här filmen kan du höra två av Håll Nollans medlemmar Marcus Törnkrantz från Akademiska Hus och Jens Bjurenstedt från Jernhusen berätta kort om innehållet i Håll Nollans Gemensamma Arbetssätt för Byggherrar.

TITTA PÅ FILMEN

Utbildning för byggherrar: Före Bygga - byggherrens roll för en säker arbetsmiljö

Nu kan du anmäla dig till den nya branschunika utbildningen för byggherrar "Före Bygga – Byggherrens roll för en säker arbetsmiljö”. Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dig i din yrkesroll, träna på att tillämpa och diskutera de gemensamma arbetssätten för byggherrar. Mer information och kurstillfällen hittar du i vår kalender.

Har du en fråga eller ett förbättringsförslag?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna

Skicka in din fråga eller förbättringsförslag här så återkommer vi inom kort.

FRÅGA