HÅLL NOLLANS GEMENSAMMA ARBETSSÄTT FÖR BYGGHERRAR

Håll Nollans gemensamma arbetssätt speglar hur byggherren genom delaktighet och engagemang kan bidra till, och skapa förutsättningar för, en säkrare arbetsmiljö. Genom att fokusera innehållet till planering, kravställning, uppföljning samt erfarenhetsåterföring tillgodoses samverkan genom hela projektprocessen och beskriver bland annat hur vi bättre kan använda oss av arbetsmiljöplan, projekttidplan och arbetsplatsdispositionsplan som gemensamma verktyg för riskhantering.

Ladda ned den här:

Har du en fråga eller ett förbättringsförslag?

Skicka in din fråga här så återkommer vi inom kort.

FRÅGA