Den här arbetsmiljöguiden syftar till att ge stöd och vägledning i arbetet för en säker projektering genom att redan i tidiga skeden arbeta för att motverka olyckor och skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö under kommande bygg- och bruksskede, men med fokus på byggskedet.

Arbetsmiljöguiden riktar sig främst till dig som i din roll representerar byggherren men även till personer eller företag som i sin roll arbetar med ”säker projektering”.

Ladda ner allt material här: