Den här arbetsmiljöguiden syftar till att ge stöd och vägledning i arbetet för en säker projektering genom att redan i tidiga skeden arbeta för att motverka olyckor och skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö under kommande bygg- och bruksskede, men med fokus på byggskedet.

Arbetsmiljöguiden riktar sig främst till dig som i din roll representerar byggherren men även till personer eller företag som i sin roll arbetar med ”säker projektering”.

Ladda ner allt material här:

Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal

På Installatörsföretagens hemsida kan du ladda ner skriften ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal” med tillhörande checklista. I skriften beskrivs de mått och förutsättningar som krävs för att samtliga installationsdiscipliner ska kunna arbeta på ett ergonomiskt riktigt sätt.

Till Installatörsföretagen