Vi som är medlemmar i Håll Nollan arbetar tillsammans för att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en självklar parameter i anbuds- och upphandlingsprocessen och att ställda krav följs upp ytterst noggrant. Alla ska komma hem efter en arbetsdag på våra arbetsplatser. Vi kommer aldrig sätta pris på förlorade liv.

Även om arbetsmiljölagen beskriver olika rollers ansvar, så är det skillnad på att ”ha ansvar” och ”ta ansvar”. Vi är övertygade om att förutsättningar för en olycksfri arbetsplats formas redan vid upphandlingen. Med kraven i kombination med en engagerad beställare som följer upp sina krav, så kommer vi göra skillnad.

Hård konkurrens om enbart pris eller bristande kunskap och hänsyn till vad ett arbetsmiljöarbete innebär kan leda till att entreprenörer konkurreras ut av andra som har sämre villkor för sina anställda och sina underentreprenörer. Det vill vi ändra på.

Vill du veta mer om hur du jobbar med kravställning vid upphandling?

Ladda ner Arbetsmiljöverkets broschyr "Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling". Den vänder sig till upphandlare, oavsett vad man avser handla upp för tjänst.