Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt via Teams
Kostnad:
Kostnadsfritt

Vi arbetar för ett gemensamt mål att ingen ska skadas på våra byggen. Vill du vara med på den resan och få mer information om hur du kan bidra?

Välkommen till en eftermiddag då du får veta mer om Håll Nollans arbete nu och framåt samt erfarenhetsbyte kring implementeringen av byggherrens gemensamma arbetssätt. Ju fler vi är som arbetar för en säkrare byggbransch desto starkare blir vi. Genom att dela med oss av kunskap så kommer vi närmare målet.

Under den här nätverksträffen kommer vi fokusera på kravställning kopplat till BAS-P och BAS-U samt engagemang under produktion.

Övergripande agenda:

  • Sammanfattning från tidigare nätverksträff (201111)
  • Medlemmar delar med sig:
    • Hans Wallström (Skanska) berättar om utbildningen BAM-byggherre som Skanska har tagit fram
    • Ellevio delar med sig av några verktyg som används i det proaktiva säkerhetsarbetet: Flying audits och BBS – Beteende Baserad Säkerhet. Med Marie Nygren-Bonnier och Reijo Eriksson.
    • Gemensam diskussion utifrån delpresentationer
  • Summering och nästa steg

Under den här nätverksträffen kommer vi fokusera på kravställning kopplat till BAS-P och BAS-U samt engagemang under produktion.

Nätverksträffen kommer att genomföras i digital form för att säkerställa att så många som möjligt kan vara med. Anmäl dig via formuläret så får du en kallelse skickad till din e-post.

Publicerad
Senast uppdaterad