Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt via teams
Kostnad:
Kostnadsfritt för Håll Nollans medlemmar. Hör av dig till kansli@hallnollan.se om du inte är medlem men är intresserad av att delta.

Under webbinariet kommer representanter från några av Håll Nollans medlemmar dela med sig av exempel på vad man kan göra för att stärka säkerhetskultur i sin organisation.

FÖR VEM?
Alla som vill få inspiration kring vad man konkret kan göra för att stärka säkerhetskulturen. Det riktar sig brett och är intressant oavsett om du är byggherre, entreprenör, konsult eller leverantör.

FÖRELÄSARE

  • Reijo Eriksson, Elsäkerhetsspecialist på Ellevio - Om att arbeta med BBS (beteendebaserad säkerhet) i praktiken
  • Malin Berengren, Arbetsmiljöutvecklare på NCC - Vårt långsiktiga arbete med att utveckla vår säkerhetskultur
  • Anna Gruffman, VP Health and Safety på Vattenfall - Att använda säkerhetskulturmätningar som en del i sitt strategiska och taktiska arbete
Publicerad
Senast uppdaterad