Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt via teams
Kostnad:
Kostnadsfritt för Håll Nollans medlemmar. Kontakta kansli@hallnollan.se om du inte är medlem men önskar delta.

Välkommen att lyssna på när Skanska, Upphandlingsmyndigheten och Strängbetong, Dustcontrol och Bemix delar med sig av sina erfarenheter att vara och jobba med engagerade beställare.

Målgrupp

De roller som själva arbetar som beställare, till exempel Byggherrars projektledare eller motsvarande och inköpare, samt entreprenörers anbudslämnare, inköpare och produktionsledning. Du som stöttar dessa roller i arbetsmiljöfrågor är också välkommen att delta: till exempel KMA-samordnare, skyddsombud, arbetsmiljöchefer, verksamhetsutvecklare etc.

Föreläsare

Malin Svanberg från Skanska Så här arbetar vi för att i egenutvecklade projekt själva vara en engagerad beställare

Patrick Amofah från Upphandlingsmyndigheten Upphandling som strategiskt verktyg för att möta samhällsutmaningar och bidra till hållbar samhällsbyggnad, Upphandlingsmyndigheten presenterar olika stöd och vilka krav man kan ställa inom byggområdet.

Representanter från Strängbetong, Peter Ufer från Dustcontrol och Andeas Haldin från Bemix Genom dialog och samverkan mellan beställare och leverantörer ser vi till att skapa bättre förutsättningar.

Ev ytterligare en föreläsare

Publicerad
Senast uppdaterad