Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt via teams
Kostnad:
Kostnadsfritt för Håll Nollans medlemmar. Hör av dig till kansli@hallnollan.se om du inte är medlem men är intresserad av att delta.

Webbinariet hålls av Jakob Thomasen, tidigare vd på Maersk Oils, och kommer delvis att handla om Maersks och Jakobs resa mot en säker arbetsmiljö. Jakob kommer även att reflektera över vad han ser att bygg- och anläggningsbranschen kan göra för att öka säkerheten.

Idag är Jakob Thomasen konsult och arbetar med ett antal danska byggherrar och har därför en nära koppling till vår bransch.

Webbinariet hålls på engelska och kommer att vara en mix av föreläsning, självreflektion och diskussioner i mindre grupper.

För vem?

Webbinariet riktar sig till Håll Nollans medlemmar och målgruppen är högsta ledningen och andra personer i ledande befattning, men även andra personer hos våra medlemmar som är intresserade av Maersk Oils resa och vad de gjorde är välkomna.

Publicerad
Senast uppdaterad