Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt via teams

Vi har bjudit in Håll Nollans medlemsleverantörer till att hålla presentationer om hur deras produkter och/eller tjänster kan bidra till att minska olyckor och ohälsa.

Brinja är ett innovativt teknikföretag som tagit fram en plattform av tjänster för smarta byggarbetsplatser. Med fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet arbetar Brinja för att stötta byggindustrin under själva byggprocessen.

Brinjas tjänster säkrar byggprocessen samt medarbetarnas trygghet och hälsa. Under detta webbinarium kommer Brinja att berätta om sitt evakueringssystem och kvalitetsmätningar som tryggar arbetsmiljön för medarbetarna. Du som platschef eller arbetsledare kommer att få insikter i vad du kan göra för att skapa en säker, hållbar och effektiv arbetsmiljö.

FÖR VEM?

Alla som är intresserade av Brinjas plattform är välkomna att delta, men särskilt fokus läggs på platschefer och arbetsledare.

Publicerad
Senast uppdaterad