Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt via Teams
Kostnad:
Kostnadsfritt för Håll Nollans medlemmar. Kontakta kansli@hallnollan.se om du inte är medlem men önskar delta.

Att samordna intilliggande bygg- och anläggningsarbetsplatser kan vara ett sätt att både underlätta logistik och förebygga risker. Ibland, i vissa skeden, kan ett projekt till och med behöva ta ett annat projekts yta i anspråk och utan hjälp och gemensam samordning kan det snabbt uppstå både osäkra och ohållbara situationer.

För att inspirera till, och dela goda exempel på, gemensam samordning mellan intilliggande arbetsplatser har vi bjudit in representanter från några av våra medlemmar som kommer att berätta om hur de löst liknande situationer.

Vem riktar sig webbinariet till?

Det här webbinariet riktar sig främst till dig som har mandat att skapa en säker samordning, dvs byggherrar och kommuner, men även till er som arbetar som Bas P eller är entreprenörer. Du kan också ha en stödjande roll som KMA-samordnare, arbetsmiljöchef, verksamhetsutvecklare, eller arbeta med logistik. Även projektledare eller motsvarande samt personer som arbetar i produktionen kan finna detta webbinarium intressant.

Föreläsare

Sara Tyberg, Akademiska Hus - samordning av projekten kring Albano
Johan Berg, Bjerking - samordning av projekten kring Albano
Lars Netzell, Locum - Samordning av projekten inom SÖS
Katarina Aarnio, Skanska - Samordning av projekten inom Limhamn sjöstad

Publicerad
Senast uppdaterad