Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt via teams

Vi har bjudit in Håll Nollans medlemsleverantörer till att hålla presentationer om hur deras produkter och/eller tjänster kan bidra till att minska olyckor och ohälsa.

Den 23 november kommer Dustcontrol att hålla en digital presentation hos oss och såhär leder Peter Ufer på Dustcontrol in oss på det de kommer att prata om:

Kronisk lungsjukdom är ett av de absolut vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen. Damm och partiklar från kvarts och asbest kan orsaka sjukdomar som lungcancer, silikos (stendammslunga) och kol. Partiklarna klassas som cancerogena och våra kroppar klarar inte av att bryta dem. Därför är det otroligt viktigt att de fångas in på ett effektivt och hållbart sätt innan de når våra lungor.

Under webbinariet kommer Dustcontrol att berätta mer om det här och hur de arbetar för att utveckla sina produkter - och mycket annat!

Webbinariet hålls av Dustcontrols Cristian Tello.

Publicerad
Senast uppdaterad