Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt via teams

Vi har bjudit in Håll Nollans medlemsleverantörer till att hålla presentationer om hur deras produkter och/eller tjänster kan bidra till att minska olyckor och ohälsa.

Den 25 januari kommer Luna Tools att berätta både om konsekvenserna som tappade verktyg medför, men också om hur riskerna att tappa verktyg kan förebyggas och hur verktygssäkring kan implementeras till att bli en naturlig del av säkerhetsarbetet.

Konsekvenser av tappade verktyg kan delas in i tre stora kategorier: Personskador/dödsfall, kostnader och tid. Över hälften av hantverkarna säger sig ha orsakat skador på verktyg eller material när de tappat ett verktyg. Offshore-industrin har länge haft säkring av verktyg som en självklarhet. Och de stora bygg- och industribolagen börjar nu allt mer uppmärksamma behovet av verktygssäkring. Många har redan implementerat detta. Att säkra verktyg är ofta inte svårt.

Under detta tillfälle kommer det även finnas tid och möjlighet att ställa frågor till Luna Tools produktexpert Martin Hildeborn, som har en lång erfarenhet av att utveckla säkerheten på bl.a. byggarbetsplatser.

Publicerad
Senast uppdaterad