Vi som är medlemmar i Håll Nollan arbetar tillsammans för att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en självklar parameter i anbuds- och upphandlingsprocessen och att ställda krav följs upp ytterst noggrant. Alla ska komma hem efter en arbetsdag på våra arbetsplatser. Vi kommer aldrig sätta pris på förlorade liv.

Vill du veta mer om hur du jobbar med kravställning vid upphandling?

Ladda ner Arbetsmiljöverkets broschyr "Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling". Den vänder sig till upphandlare, oavsett vad man avser handla upp för tjänst.

För att ställa krav anpassade för byggbranschen så kan du hämta inspiration från > Branschstandard entreprenör som beräknas vara klar under våren 2019.