Hayar Gohary, Akademiska Hus
"Akademiska Hus jobbar hårt för att alltid vara en engagerad och professionell byggherre där frågor som rör säkerhet står i fokus. Jag är övertygad om att det ger oss hållbara byggprojekt och hus.
Vi har det yttersta ansvaret för att det råder en god och säker arbetsmiljö vid våra byggprojekt och färdiga byggnader. Vi ställer tydliga krav och har regelbundna uppföljningar, där såväl de entreprenörer vi samarbetar med som våra egna medarbetare i driften och ytterst våra kunder engageras."

Hayar Gohary, Projektdirektör, Akademiska Hus