Litteratur från Göteborgs universitet

Ta del av två olika publikationer från Göteborgs universitet, där samtliga författare tillhör forskargruppen "Risk och säkerhet i arbetet", Enheten för arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin.

Att bygga säkerhet

Ladda ner boken "Att bygga säkerhet".

Säkra bygget

Om säkerheten i svensk och dansk byggindustri – och hur den kan förbättras. Ladda ner "Säkra bygget".


Beteendebaserad säkerhet

- Handbok för byggbranschen

Vill du lära dig hur man bygger en säkerhetskultur? Genom att förstärka säkra beteende i arbetet kan vi skapa rätt förutsättningar som leder till en olycksfri arbetsplats. Lär dig mer om metoder och praktiska exempel om hur du kan förstärka säkra arbetssätt.

Författare är Erik Matton och Fredrik Rosengren. Beställ via Svensk byggtjänst


Publicerad
Senast uppdaterad