Statistik för olyckor

• 6 081 anmälda arbetsplatsolyckor • 1 895 sjukskrivningar en månad eller mer • 12 dödsfall

*) Antalet dödsolyckor (12) kommer från Arbetsmiljöverkets statistik för 2018. Det totala antalet arbetsplatsolyckor (6 081) samt allvarliga olyckor (1 895) kommer från AFA Försäkrings rapport publicerat 2017 och rör helåret 2015.

Byggnadsarbetare är en av den mest skadedrabbade yrkesgrupperna i Sverige. 2015 anmäldes totalt 6 081 arbetsolyckor. 1 895 av dessa var så allvarliga att det innebar sjukskrivning i en månad eller mer, vilket betyder en allvarlig olycka per timme.

Det är 3 gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka på en byggarbetsplats jämfört med andra branscher. De vanligaste olyckorna är fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg. Yngre personer skadar sig oftare på maskiner och verktyg, medan äldre oftare skadar sig på grund av olika typer av fallolyckor.

Byggbranschen - Sveriges farligaste bransch?

Intervju med Mats Åhlgren, statistiker på AFA Försäkring och Ulrika Dolietis, VD Håll Nollan. > Läs intervjun här


Läs rapporterna

Här kan du läsa de senaste rapporterna och statistik gällande arbetsplatsolyckor i byggbranschen:

Förklaring - Varför skiljer sig siffrorna åt?

Statistiken ovan beskriver den statistik som finns tillgänglig idag och vad du hittar denna. I nedan dokument kan du läsa mer om siffrorna och en förklaring till varför siffrorna skiljer sig åt.

Publicerad
Senast uppdaterad