I vår avsiktsförklaring står beskrivet att vi ska ”identifiera och fylla de kunskapsluckor som finns kring arbetsmiljö och säkerhet i byggprojektets olika faser”. Idag finns utbildningar för roller som t ex Bas P och Bas U, men vi vet att det saknas utbildningar för andra viktiga nyckelroller.

En arbetsgrupp är därför tillsatt och presenterade ett förslag i juni 2018 över vilka roller som det behövs utbildningar för och i vilken prioriteringsordning dessa ska utvecklas.

Arbetsgruppen leds av Jenny Hellström.

DELTAGARNA I ARBETSGRUPPEN

Malin Sävinger, Akademiska Hus
Anders Kjellin, Vasakronan
Anna Haara, Locum
Carina Capocci, Peab
Kathrine Larsson, Veidekke
Dan Wallén, Assemblin