Före bygga - byggherrens roll för en säker arbetsmiljö

Kursen är framtagen av Håll Nollan och syftar till att ge dig som deltagare ett ramverk för vad arbetet och ansvaret som byggherre innebär. Till stor del handlar det om att förebygga - innan vi börjar bygga. Genom delaktighet och engagemang kan du som byggherre fortsätta skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö genom hela projektprocessen.

Kursinnehåll

I den här kursen får du lära dig mer om vad rollen som byggherre innebär och hur du redan i tidiga skeden kan skapa förutsättningar för en säkrare arbetsmiljö. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment och utgår till stor del utifrån Håll Nollans gemensamma arbetssätt för byggherrar.

Under dagen tillämpar vi verktygen i ett case och går även igenom och förtydligar byggherrens arbetsmiljöansvar utifrån lagstiftningen samt rollen i relation till BAS-P och BAS-U.

Kursmål

Efter kursen skall du känna dig trygg i rollen som byggherre, det arbetsmiljöansvar som följer och stärkt av de verktygen du har för att skapa förutsättningar för en säkrare arbetsmiljö.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som byggherrens representant i rollen som exempelvis projektchef, projektledare, projektansvarig, projekteringsledare eller projektutvecklare.

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av byggprocessen och ha kännedom om din verksamhets ledningssystem. Det är även en fördel om du har gått BAS-P och BAS-U, grundkurs eller motsvarande.

Kursen genomförs i flera orter under hösten 2021. För mer information kring aktuellt kursutbud och anmälan, se vår > Kalender


Håll Nollans ledarskapsutbildning i säkerhetskultur

Den 30 september bjöd Håll Nollans in till ledarskapsutbildning med tema "Ledarskapets betydelse i säkerhetskulturarbetet" i samband med årsstämma 2019. Utbildningen riktade sig till VD eller utvald chefsrepresentant i Håll Nollan.
> Läs mer

Läs pressmeddelandet:
Byggbranschens ledare samlade för gemensam utbildning i säkerhetskultur


För övriga utbildningar - läs mer under rubriken > Utbildning