Håll Nollans ledarskapsutbildning i säkerhetskultur

Den 30 september bjöd Håll Nollans in till ledarskapsutbildning med tema "Ledarskapets betydelse i säkerhetskulturarbetet" i samband med årsstämma 2019. Utbildningen riktade sig till VD eller utvald chefsrepresentant i Håll Nollan.
> Läs mer

Läs pressmeddelandet:
Byggbranschens ledare samlade för gemensam utbildning i säkerhetskultur


Före bygga - byggherrens roll för en säker arbetsmiljö

Kursen är framtagen av Håll Nollans medlemmar och syftar till att ge dig som deltagare ett ramverk för vad arbetet och ansvaret som byggherre innebär. Till stor del handlar det om att förebygga - innan vi börjar bygga.

Kursen genomförs i flera orter under hösten 2020. För mer information kring aktuellt kursutbud och anmälan, se vår > Kalender


För övriga utbildningar - läs mer under rubriken > Utbildning