Du som är ledare i byggbranschen har en viktig roll i arbetet för en olycksfri arbetsplats. Här kan du få inspiration till hur du utvecklar ditt säkerhetsarbete, deltar i gemensamma säkerhetsbesök samt motiverar till en ökad säkerhetskultur.

Vill du vara en av dem som förändrar? > Bli medlem