Gå till innehållet

Håll Nollans gemensamma säkerhetsbesök

Våra medlemmars ledningsrepresentanter genomför gemensamma säkerhetsbesök i syfte att lära av varandra samt visa sitt engagemang.

Liv och hälsa är allt för viktigt för konkurrera med. Därför arrangerar vi varje år gemensamma säkerhetsbesök på medlemsföretagens byggen för att utbyta erfarenheter om hur man skapar säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Säkerhetsbesöken riktar sig till chefsrepresentanter i Håll Nollan och är ett unikt tillfälle att dela erfarenheter om arbetsmiljö på plats på våra medlemmars byggen. Som chef får du möjlighet att utvecklas genom att föra dialog med andra medlemmars chefer samt de som dagligen utsätts för farorna; hantverkarna och skyddsombuden.