Medlemmars VD:ar eller annan representant från företagets ledningsgrupp, genomför gemensamma säkerhetsbesök på ett antal av medlemmarnas byggarbetsplatser.


Ladda ner informationsblad kring säkerhetsbesök: