Om Håll Nollans arbetsmiljöpris

Priset uppmärksammar team som gör skillnad gällande de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och anläggningsbranschen – att alla ska komma hem friska och oskadda från våra arbetsplatser.

VILKA FÅR NOMINERAS?
Priset vänder sig till ett team som genom sitt engagemang, samverkan och driv främjat säkerheten inom byggbranschen. Teamet kan arbeta i produktionen, i skedena som föregår produktionen eller en kombination av dessa. Med team menar vi den grupp som initierat, drivit och skapat förutsättning för att kunna driva igenom förbättringen.

Samtliga företag och team som har sin verksamhet i byggprocessen som byggherrar, projekteringsledare, projektörer, entreprenörer, inköpare etc. får nomineras. Man behöver inte vara medlem i Håll Nollan. De företag som har verksamhet i flera länder får endast nominera från sin svenska verksamhet. Nomineringen stängde den 26 november.