– Det är oftast platschefen som får trafikanordningarna på sitt bord och man har historiskt jobbat projektvis med detta. Genom att vi kopplas in kan vi ta med oss arbetssätt och erfarenheter över projektgränserna och hjälpa till med vår kompetens för att göra arbetsplatserna längs vägarna säkra. Ibland hjälper vi till redan i upphandlingsarbetet, säger Anncatrin Elversson, TA-chef på Peab.

För att höja kompetensen inom området ytterligare har de tagit över utbildningarna i Arbete på väg från externa utbildare. Förra året utbildades 600 personer, i år hoppas man utbilda ytterligare 1 000 medarbetare.

Anncatrin Elversson, Peab

TA-teamet är tillgängliga för hela Peabs organisation och får ta emot samtal från såväl platschefer som yrkesarbetare. Teamet är också ute och gör egenkontroller på arbetsplatser och följer upp så att lagkrav och kontraktsförutsättningar efterlevs och kan även ge förbättringsförslag direkt på plats till de som är involverade i det praktiska arbetet.

– Vi har fått mycket positiv respons, många tycker att det är skönt att ha oss att bolla med. Det är många regler att ta hänsyn till och det är lätt att göra fel. Varje arbetsplats är unik och regelverken upplevs ofta ganska fyrkantiga. Vi har lyckats ta ner antalet allvarliga arbetsmiljörisker och dessutom ökat rapporteringen av risker och tillbud, vilket gör att vi förbättrar våra möjligheter att sätta in rätt åtgärder i tid, säger Anncatrin Elversson.

Juryns motivering

Genom att tillsätta interna stödresurser med spetskompetens som har ledningens mandat till att göra snabba förbättringar har teamet kunnat arbeta systematiskt. Teamet har även arbetat systematiskt med flera olika uppdrag: Trafikutbildningar (stöd både operativt och indirekt via rutiner såväl till produktion som till affärschefer), egen uppföljning men även analys av beställarens uppföljning. De olika uppdragens kvalitet höjs för att man kan använda dess olika delar som stöd till varandra. Man skapar förutsättningar för ett lyckat projekt genom att teamet även används redan i anbudsarbetet.

Teammedlemmar

Anncatrin Elversson TA chef, Jessica Nordström, Trafikingenjör, Sandra Morén, Trafikingenjör, Marit Österberg Utvecklingsledare och Utbildningsansvarig Arbete på väg

Publicerad
Senast uppdaterad