– Arbetsmiljö och välbefinnande är en grundplåt för ett lyckat projekt, säger Johan Andersson, produktionschef på Skanskas projekt Epic i Malmö, där man jobbat hårt med beteendeförändringar och en gemensam målbild om att skapa säkrast möjliga arbetsplats, fri från olyckor och där man klarat 100 000 arbetade timmar utan en enda olycka.

Johan Andersson, Skanska

Epic är ett projekt med två kontorshus på totalt 12 500 kvadratmeter och sex våningar som uppförts centralt i Malmö under en byggtid på 24 månader. Det är också det första projektet i Norden att certifieras enligt ”Well”, där fokus ligger på hälsa och välbefinnande för slutanvändaren, men där Skanska också tagit fasta på det under produktionsfasen.

– Bland annat har vi haft yoga och andra träningstillfällen på kontoret och vid något tillfälle hade vi föreläsning om hälsosam kost. Men vi har också försökt använda Well som utgångspunkt vid arbetsberedningar för att få personerna som ska utföra jobbet att tänka till en extra gång, säger Johan Andersson.

Skanska jobbar med ”de mjuka värdena” under namnet IFE, Injury Free Environment, som handlar om att skapa en kultur där alla förstår sin rätt och sitt ansvar att säga till om något känns fel – vilket i slutänden innebär att alla kommer hem hela och friska efter en arbetsdag.

Att jobba aktivt med detta för dessutom med sig så mycket mer för projektet, menar Johan Andersson.

– Det ger en bra ekonomi i projektet och ordning och reda på arbetsplatsen, säger han. Erfarenheter från Epic tar Johan och de övriga i teamet med sig till nya arbetsplatser och projekt, de hoppas också att andra ska inspireras av deras arbete att jobba med säkerhet och välbefinnande.

Juryns motivering

Som ett projektteam bestående av byggherre och entreprenör valde de att i ett tidigt skede gemensamt besluta sig för att skapa en säker och trivsam arbetsplats för alla. Detta i kombination med att produktionen involverades tidigt liksom att de hade en plan för att arbeta med såväl struktur och kultur vilket gav resultat. Teamet använde sig av ”Well health”-principerna för byggnaden och sin egen arbetsplats. Skyddsombudet fick uppgifter som logistikansvarig/lyftsamordnare samt var arbetsledningen behjälplig med att vara extra ögon och öron ute på byggarbetsplatsen. Samtliga arbeten riskbedömdes och arbetsbereddes. Tillsammans är teamets arbete föredömligt.

Teammedlemmar

Johan Andersson, Anders Ek, Fredrik Leveen, Tobias Edahl, Jesper Johansson, Dennis Nyholm, Tuba Erkan, Kevin Hailemichael, Johan Tegnér

Publicerad
Senast uppdaterad