Efter en tragisk dödsolycka 2016 sjösatte Ellevio ett omfattande säkerhetsprogram, både för att vända den negativa olyckstrenden men också för att som beställare ta möjligheten att visa om omtanke om all personal på arbetsplatserna, såväl egna anställda som entreprenörer. Programmet startade 2017 och löpte under fyra år.

– Vi började med ett grundligt förarbete där vi rannsakade oss noga för att kartlägga vad det var vi behövde jobba med, säger Jasmina Insanic, EHS-specialist på Ellevio.

En tvärfunktionell arbetsgrupp tillsattes, där alla arbetade mot samma mål med stöd från ledningsgruppen och styrelsen.

Jasmina Insanic, Ellevio

– Mycket har handlat om att förändra beteenden, skapa samverkan inom Ellevio samt med våra partners och att även stötta entreprenörerna i att jobba med ”beteendebaserad säkerhet” i sin organisation, förklarar Jasmina Insanic.

Säkerhetstänk vägs noga in redan i anbudsförfarandet och kommer till och med att vara en viktig del i kommande upphandlingar som Ellevio gör. Entreprenörer som arbetar bra med arbetsmiljöarbete ska få möjlighet att premieras.

– Jag är stolt över att vi orkade hålla ut. Att skapa sådana här förändringar tar tid och kräver både tålamod och långsiktighet, men när man ser resultatet av det så inser man att det är värt det. Samtidigt fortsätter utvecklingen av vårt säkerhetsarbete hela tiden - för all framtid, säger Jasmina Insanic.

Juryns motivering

Ellevio har visat att man kan vara den engagerad beställare som Håll Nollans vill att alla ska vara. Det säkerhetsstrategiska angreppsättet med tvärfunktionellt team och uppföljning från ledningen liksom skulle fler kunna använda sig av. De har även genomfört en säkerhetsvecka där entreprenörer deltagit, delat ut arbetsmiljöpris till bästa entreprenör, utvecklat säkra arbetssätt för högriskarbeten tillsammans med entreprenörerna samt har representant på plats som säkrar arbetsberedningar/riskbedömning innan entreprenören startar sitt arbete.

Teammedlemmar

Marie Nygren Bonnier, Jasmina Insanić, Jonas von Euler Chelpin, Lou Jägerup, Reijo Eriksson, Eric Coulibaly, Jennifer Englund (BDG), Sanaz Lavasani, Tomas Bergquist, Anna-Carin Joelsson, Per Olsson, Andrea Irving, Jimmy Mattson, Stefan Piatidis

Publicerad
Senast uppdaterad