Akutvårdsbyggnad Danderyds sjukhus

Locum

Kontaktperson/Projektledare: Jonas Ståhl

"Jag vill nominera team ny akutvårdsbyggnad Danderyds sjukhus för att de tillsammans, Locum och entreprenören har bevisat att arbetsmiljöarbetet går att bedriva på ett framgångsrikt sätt. Olycksstatistiken har under det senaste året varit noll olyckor med frånvaro, detta trots forcering av arbetet. En av framgångsfaktorerna är att entreprenören kom in i projektet med ett helt nytt sätt att arbeta på, och såg till att samtliga underentreprenörer förstod, accepterade och anammade arbetssättet.

Locum ställde tillsammans med entreprenören höga krav på underentreprenörer och projektledningen gällande bl.a. inskrivningar, riktlinjer för Rent Torrt Bygge, samverkan med arbetsmiljöfokus, transportlogistik med Check Point, uppföljning av åtgärder avseende skyddsronder. Projektet innefattar nybyggnad och har haft ca 4500 personer som arbetat över en miljon timmar i projektets senare del. Det har funnits ca 50 olika nationaliteter som bidragit till det fantastiska arbetet."


Södersjukhuset i Stockholm

Locum

Kontaktperson/Projektledare: Lars Netzell

"Jag vill nominera det här teamet för att de tillsammans har gjort ett fantastiskt arbete i projekten arbetsmiljömässigt. Detta genom att bland annat samordna resurser och styra arbetsområdenas 3 olika bas-U. Mycket omfattande arbeten på en begränsad yta. Till sin hjälp har man till exempel tagit fram tydliga, illustrativa skedesplaner som stöd i arbetsmiljöarbetet.

Bland annat har samordning krävts av kranar och leveranser till byggarbetsplatserna. Flera entreprenader har påverkats av varandra. Byggarbetena har skett och sker på Södersjukhuset i Stockholm. Ungefärlig area som berörs är 76.000m2BTA och kostnaden för berörda projekt 3,7 miljarder SEK. Projekten innefattar såväl nybyggnad som ombyggnad."


Projektet Märtas Berså

Bonava

Kontaktperson/Projektledare: Andreas Donsa-Ard

"Teamet jobbar strukturerat och målmedvetet med att minska risker på sin arbetsplats (projektet Märtas Berså i Sollentuna). Bla så "uppfann" man en ställning som används vid lossning av såväl vägg- som bjälklagselement och som eliminerar många risker vid lossningen av betongelementen. iden var så bra så att den redan har uppmärksammats och kopierats av andra företag".


Projekt Ångström etapp 4 i Uppsala

NCC/Akademiska Hus

Kontaktpersoner/Projektledare: Henrik Roos (PC NCC) och Ove Eriksson (PL Akademiska hus)

"De på ett systematiskt sätt arbetar med arbetsmiljö i alla frågor, från arbetsberedningar och skyddsutrustning till kultur och attityder. En modig organisation som tar arbetsmiljö på allvar och vågar prova ny teknik för att öka säkerheten". Mer info


Verksamheten i Gällivare/Vitåfors

Veidekke Gruva

Kontaktperson/Projektledare: Simon Kemppainen

Motivering till nomineringen:

"Verksamheten i Gällivare/ Vitåfors gör allting rätt avseende systematisk arbetsmiljöarbete i en extrem miljö. Deras sätt att arbeta med involvering och digitalisering för säkra arbetsplatser är något nytt i tunnel och gruvbranschen. Ett ungt team som har ""vänt på pyramiden"" och satt yrkesarbetarnas förbättringsförslag och arbetsmiljö i främsta rummet. De satsar mycket pengar och resurser på medarbetares säkerhet genom att svara på anbud där kostnader för säkerheten inte kompromissas med.

Man har på de senaste tre åren förmått skapa en feedbackloop för medarbetarna genom möten och digitala lösningar som på riktigt används av alla. Med ett förhållningssätt som är grundat på respekt och involvering (av kunden likväl som UE) förmår teamet empower alla sina medarbetare att rapportera avvikelser och förbättringsförslag. Snabb återkoppling på åtgärder har skapat en positiv spiral av ansvarstagande och ständiga förbättringar i produktionen likväl som i HMS arbetet."


Uppkopplade utrymningssystem mm för byggindustrin

Brinja AB

Kontaktperson/Projektledare: Xavier Leon

"Brinja AB har på kort tid utvecklat och infört till byggindustrin modern IT teknik som förenklar och effektiviserar säkerheten på byggarbetsplatser. Deras teknik ger mycket god översikt och kontroll av exemplevis fukthalt, ljudnivåer och dammpartiklar samtidigt som kostnaderna sänks för byggföretagen. Bland kunderna finns bl.a. NCC och Skanska. I november 2019 tilldelades Brinja Swedish Embedded Award 2019 för IoT https://www.swedishembeddedaward.se/2019/11/05/vinnare2019/ med motiveringen "The application address the challenge to keep a construction site safe and secure by the use of modern IoT-technology. The system is robust, easy to install and easy to use"

"De tagit fram det första uppkopplade utrymningssystemet för byggindustrin med målet att alla ska känna sig säkra på sin arbetsplats. Brinjas lösning kan kraftigt reducera utrymningstiden och säkra upp att all personal faktiskt har lämnat siren genom en smart IoT-lösning".


Säker arbetsplats

Ellevio

Kontaktperson/Projekledare: Jasmina Insanic

"Det är en bred arbetsgrupp som täcker hela organisationen som har arbetat mot en Säker arbetsplats där Ellevios strategi och vision är "Vi vill skapa en olycksfri och säker arbetsplats för alla genom att öka andelen säkra beteenden och säkra arbetsmoment. Vi ska förbättra säkerhetskulturen inom hela Ellevio och för alla som arbetar på uppdrag för Ellevio."" Vi har samarbetat aktivt med våra entreprenörer för att skapa säkra beteenden utifrån befintlig statistik, vilket har tagit oss framåt i vårt säkerhetsarbete. Vi har även arbetat internt med att förstärka vår säkerhetskultur, där vi ser en tydlig förflyttning framåt.

Vi har också blivit uppmärksammade för vårt säkerhetsarbete externt och har fått möjligheten att berätta om det för exempelvis Håll Nollans medlemmar. Hållbarhet är ett av Ellevios fokusområden och styrelsen samt ledningsgruppen har lyft upp det som den viktigaste punkten på agendan."


Uppföljning och visualisering från Skellefteå till Malmö

HENT Sverige

Kontaktperson/Projektledare: Anders Danielsson

"Genom outtröttligt engagemang, uppföljning och visualisering skapat förutsättningar så alla samtliga HENT projekt i Sverige från Skellefteå till Malmö har H-talet 0 vilket innebär att vi varit fri från olyckor i ett år".


Byggbranschens Säkerhetspark

Kontaktperson/Projektledare: Björne Karlsson

"Säkerhetsparken är Sveriges första och enda träningsanläggning kring säkerhet för alla som jobbar i byggbranschen. Utbildningens olika moment ökar förståelsen för hur beteenden påverkar de beslut som fattas i byggprocessen. I Säkerhetsparken finns olika risk- och hälso­områden uppbyggda i fysiskt verklighetstrogna miljöer. Parken erbjuder ett praktiskt blandat lärande, där besökaren stimuleras genom att SE, HÖRA, GÖRA och REFLEKTERA. Stationer och scenarier är under ständig utveckling."


Projektet Foajén

HENT Sverige

Kontaktperson/Projektledare: Mattias Törnqvist

"Tillsammans med grannprojektet Malmö Living (Veidekke) och gemensamt anlitad konsult har projektet Foajén utformat ett välfungerande arbetssätt kring arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor för att hantera det känsliga gränssnittet mellan projekten."


Ombyggnad Tekniska Nämndhuset, Stockholm

Skanska Sverige AB

Kontaktperson/Projektledare: Olof Kölestam

"Ombyggnaden av Tekniska Nämndhuset i Stockholm leds av en projektorganisation med höga ambitioner och stort engagemang i säkerhetsfrågor. Skanskas medarbetare har, i team med Fastighetskontorets personal arbetat brett med både säkerhet som välmående.

Deras samverkan och omsorg omfattar allt från att ordna trivsamma etableringar för alla medarbetare, proaktivt arbete kring identifiera lösningar på tänkbara problem som ett ombyggnadsprojekt i innerstad kan innebära, som logistiklösningar, ordning och reda, enkla och effektiva lösningar för dammande arbeten mm. Det nära samarbetet mellan Skanska och Fastighetskontoret möjliggör en god arbetsmiljö på arbetsplatsen samt för kvarvarande hyresgäst med minsta möjliga störning."


Säkerhetskulturarbete genom att bygga lag

Skanska

Kontaktperson/Projektledare: Thomas A Karlsson

"Thomas arbetar aktivt med att bygga lag och sprida en positiv säkerhetskultur och arbetsmiljö. Thomas räds inte för att ta i de svåra frågorna eller situationerna och vänder dem till en positiv problemlösande situation med sitt öppna och ärliga sätt att kommunicera. Han brinner genuint för allas säkerhet och arbetsmiljö med sin medmänsklighet får Thomas andra att bry sig."


Strängbetongs arbetsmiljöarbete

Strängbetong

Kontaktperson/Projektledare: Hannu Tuukkala

"Jag vill nominera Strängbetong för deras för förändringsarbete inom arbetsmiljö och säkerhet. Efter dödsolyckan på Bobergsskolan så har de agerat ödmjukt, tagit åt sig kritik och arbetat systematiskt med förbättringar i sitt säkerhetsarbete. Det de presenterat är en klar förbättring och troligtvis Best in Class! Ett arbete som bör uppmärksammas!"


Stege för installationsbranschen

Bravida

Kontaktperson/Projektledare: Carl Tullstedt

"Fall är en av våra största identifierade risker på Bravida. De stegar som tidigare varit utvecklade för Bra arbetsmiljöval har inte räckt till för alla områden i vår bransch, i detta fall installatörer. Teamet för stegar på Bravida såg denna ""lucka"" och har arbetat hårt för att fylla den. De har tillsammans utvecklat en anpassad stege för installationsbranschen som är säker, ergonomisk och unik i sitt slag. Stegen är just nu i sista steget av produktionen och kommer att lanseras under 2020. Stegen kommer bli en del av Bra Arbetsmiljöval-stege. Bravidas initiativ kommer hjälpa hela branschen till en säkrare arbetsmiljö och leda till färre olyckor i hela byggbranschen för installatörer. Därför nominerar jag Bravida till Håll Nollans arbetsmiljöpris."


Säker Sak

Lambertsson

Kontaktperson/Projektledare: Per Hovbrandt

"Kampanjen Säker sak som försöker få medarbetare och medmänniskor att sluta tänka på "att jag skall bara..." och därmed försöka minska antalet arbetsplatsolyckor. Per och Lambertsson arbetar med Säker Sak som är ett mycket bra initiativ för arbetsmiljö och säkerhet. Det handlar om att ingen ska skadas eller omkomma på Sveriges byggarbetsplatser. Eftersom vårt beteende är största orsaken till många skador vädjar detta initiativet till människan genom att uppmana oss att inte lämna omtanken hemma."


Appen Product Viewer - produkt och säkerhetsdokument

Cramo AB

Kontaktperson/Projektledare: Line Borgö

"Under våren 2019 lanserade Cramo appen PRODUCT VIEWER. Målet och syftet med appen är att Cramos kunder och medarbetare enkelt ska ha tillgång till produkt och säkerhetsdokument. Detta för att säkerställa att produkterna används korrekt och att dokumenten finns tillgängliga för alla. Dokument som enkelt kan tappas bort och bli smutsiga i dessa arbetsmiljöer. Projektteamet, som består av representanter från IT och verksamheten, gick samman och arbetade fram en säkerhetslösning för att hjälpa våra kunder och medarbetare. Genom appen har de alltid tillgång till den senaste informationen om produkterna i sitt arbete.

Appen är under ständig utveckling och hitintills har över ca 3000 användare laddat ner appen och responsen är väldigt positiv. Här visas ett verkligt exempel på hur IT tillsammans med verksamheten kan utveckla digitala lösningar för att skapa en bättre säkerhetskultur. Se mer här och testa med ex på serienummer: FILM: https://www.youtube.com/watch?v=rflh1PCgL6A "


Projektet Celcius

Byggstyrning AB

Kontaktperson/Projektledare: Kjell Karlsson

"Projektorganisationen för projektet Celsius i Uppsala Science Park på ett mycket aktivt och medvetet sätt arbetat med arbetsmiljön. Celsiusprojektet arbetar helt digitalt och ritningslöst. Detta arbetssätt har även inkluderat arbetsmiljöarbetet vilket gör det väldigt öppet och transparent. Alla har alltid tillgång till samma information oavsett roll i projektet. Det blir även väldigt visuellt och enkelt att se var och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra arbetsmiljön och hålla nollan".


Läs mer om > Håll Nollans arbetsmiljöpris