Danderyds sjukhus (Foto: Locums bildarkiv)

Arbetsmiljöarbetet på Danderyds sjukhus hade utmaningar. Projektorganisationen upplevdes otydlig i roller och arbetsuppgifter och arbetsmiljöfrågor prioriterades inte. Brister åtgärdas inte i tid och inte på ett förebyggande sätt och samarbetet mellan med entreprenören fungerade inte. Då bestämde sig projektorganisationen att dra i handbromsen – och göra om och göra rätt. På bara några månader lyckades teamet vända den negativa trenden.

Locum bytte i detta skede i projektet till HENT som huvudentreprenör, ett norskt byggföretag som nu tagit stora steg in i Sverige och som fokuserar på arbetsmiljöfrågorna. Det blev en viktig pusselbit för den positiva förändringen i arbetsmiljöarbetet. De HMS-ledare (hälsa miljö säkerhet) som arbetar för HENT arbetar till exempel uteslutande med arbetsmiljöfrågor.

Därefter gjordes sammanställningar av status på arbetsmiljöarbetet med måluppföljningar. Man satte sedan samman en stab som följde upp arbetet inom de olika områdena och såg till att få till rutiner och arbetssätt organisatoriskt för alla projekt.

Locum och HENT genomförde tillsammans en rad åtgärder för att främja kommunikation och förbättra arbetsmiljöarbetet på Danderyd.

Foto: Locum bildarkiv
Foto: Locum bildarkiv
”Detta är verkligen lagarbete när det är som bäst för ett livsviktigt syfte. Locum, huvudentreprenör och övriga inblandade har gemensamt arbetat målinriktat, metodiskt och prioriterat med arbetsmiljöfrågan. Projektet är ett bevis på att även stora byggprojekt kan vara säkra arbetsplatser.”

Caroline Kvillström Brand, Locums Projektområdeschef Danderyd/Norrtälje.

Anders Danielsson Teamledare HMS, HENT Sverige är en del av teamet bakom.

Vad är enligt dig framgångsfaktorer för att vända projektet till en arbetsplats man är stolt över och som haft väldigt få skador?
- Framförallt hade vi en tydlighet och engagemang runt säkerhetsfrågorna hos alla redan innan de fick komma ut på bygget, vi visade att vi verkligen brydde oss om alla på arbetsplatsen. Det som kännetecknade en god säkerhetskultur på projektet var att både vi som huvudentreprenör och byggherre prioriterade och hanterade säkerhetsfrågor vid alla möten och aldrig slutade att prata om att säkerhet var första prioritet. Vi använde även HENTs arbetssätt RTB (Rent torrt bygge) – vilket skapade trivsel, framkomlighet och säkrare arbetsmiljö, säger Anders Danielsson.

Hur känns det att vara en av finalisterna till Håll Nollans arbetsmiljöpris?
- Det känns väldigt kul och inspirerande att vårt outtröttliga arbetsmiljöarbete
uppmärksammas och det är en fin bekräftelse på att det vi gör för att få säkra byggplatser är rätt! avslutar Anders Danielsson.

Juryns motivering

Att göra om och göra rätt när det verkligen gäller är framgångsfaktorer för arbetsmiljöarbetet vid den nya akutvårdsbyggnaden på Danderyds sjukhus. En modig byggherre som agerat kraftfullt för att skapa en trygg och säker arbetsplats för alla. Genom att se och åtgärda arbetsmiljöproblemen, inkl. att välja en entreprenör som har en erfaren och kompetent Bas U. Tillsammans har teamet lyckats vända ett riskprojekt till ett föredöme.

Teammedlemmar

Jonas Ståhl, Locum, Anders Danielsson, HENT, Hans Marcus Wennesland, HENT, Klas Englund, Locum, Kim Torgersen, HENT, Robert Sundberg, Locum, Kari Krantz, Locum

​Vinnaren av Håll Nollans arbetsmiljöpris kommer att tillkännages den 31 mars på www.byggindustrin.se samt på Håll Nollans webbplats.

Den 12 maj arrangerar Håll Nollan ett inspirations seminarium med finalisterna:
> Läs mer och anmäl dig här

Publicerad
Senast uppdaterad