Foto: NCC

I byggbranschen är arbetsmiljöarbetet ofta förknippat med ordnings- och skyddsregler och starkt kopplat till det fysiska utförandet. Kommunikationen kring frågorna är ofta svart eller vitt, rätt eller fel, istället för att bygga på dialog och förståelse från grunden.

"Det ska vara en självklarhet för alla som är involverade i projektet att verka för en god arbetsmiljö. Vår värdegrund; att vara en attraktiv arbetsplats genom närvaro, dialog och trivsel har varit starkt bidragande till att vi har kunnat vända på steken. Tidigare förknippades arbetsmiljöarbete nästan enbart med hur enskilda personer skulle arbeta, för att jobbet skulle bli säkert. Nu är arbetsmiljö en del i hela vår byggprocess – där alla involverade har en lika stor del."

Henrik Roos, platschef på NCC Building.

Målsättningen har varit att skapa en positiv dialog i kommunikationen kring arbetsmiljöfrågor, med större fokus än tidigare på den psykosociala arbetsmiljön. Fokus har varit att skapa trivsel för att skapa en attraktiv arbetsplats för alla medarbetare i projektet.

Hur har ni lyckats med detta?

Projektstudio (Foto: NCC)
Projektstudio (Foto: NCC)

- Vi skapade processkartor för att visuellt visa hur vi arbetar med arbetsmiljön. Det gjorde det också enklare att kommunicera detta till alla som arbetar i projektet. Nyckeln har varit att koppla samman produktionen med projekteringen så de tillsammans är delaktiga för att hitta lösningar på kommande utmaningar när det gäller arbetsmiljön, förklarar Ove Eriksson, Projektchef, Akademiska Hus

Exempel på övriga aktiviteter i arbetsmiljöns tecken har bland annat varit morgongymnastik, arbetsmiljöworkshops, skyddsombudsmöten med verksamheten, introduktionsfilm anpassat för projektet och löpande arbetsmiljömöten.

Vilket resultat har ni fått?
- Vi har genomfört ”Prifloatmätningar” som mäter Trivsel, Säker arbetsplats, Öppenhet, Rimlig arbetsbelastning, Inspirerande ledarskap och Stolthet. Dessa mätningar visar att vi hela tiden förbättrat oss och är nu uppe på nivåer i absolut högsta klass. 
Undersökningen skickades vid senaste mätningen ut till drygt 100 stycken representanter från beställare, hyresgäst/brukare, projektörer, huvudentreprenör och underentreprenörer. Särskilt glädjande är att resultatet blir bättre ju komplexare och mer omfattande skede som projektet är i. Vi har heller inte haft någon olycka med frånvaro, säger Ove Eriksson

Och slutligen, hur känns det att vara av finalisterna till Håll Nollans arbetsmiljöpris?
- Det är mycket glädjande och ett uppskattat kvitto på att vårt arbetsmiljöarbete fungerar mycket bra i projektet, avslutar Henrik Roos.

Juryns motivering

Genom att visualisera hur varje agerande gör skillnad för allas säkerhet hela vägen från projekteringen i kombination med ett öppet klimat, så har Ångström lyckats skapa en säker produktion. Ett arbete som har gett synliga resultat, inte bara när det gäller att förebygga olyckor, utan också när det gäller trivsel, rimlig arbetsbelastning och att skapa en arbetsplats att vara stolt över.

Teammedlemmar

Ove Eriksson, Akademiska Hus, Namo Rashid, Akademiska Hus, Henrik Roos, NCC, David Jansson, NCC, Johan Widerlöv, NCC, Marija-Kovac Bremler, NCC, Aron Torstensson, NCC, Tomas Larsson, NCC, Patrick Johansson, NCC, Simon Högberg, NCC.

​Vinnaren av Håll Nollans arbetsmiljöpris kommer att tillkännages den 31 mars på www.byggindustrin.se samt på Håll Nollans webbplats.

Den 12 maj arrangerar Håll Nollan ett inspirations seminarium med finalisterna:
> Läs mer och anmäl dig här

Publicerad
Senast uppdaterad