Foto: Strängbetong

En julidag hände det som inte får hända. Trots att Strängbetong dagligen arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete skedde en olycka som präglade dem djupt. De bestämde sig för att det aldrig skulle få ske igen. Som första steg skapade Strängbetong en utvecklingsgrupp med representanter från flera funktioner i organisationen: affär, projektledning, konstruktion och montage.

Helhetssyn skapar förutsättningarna

Safety talk (Foto: Strängbetong)
"Safety talk" (Foto: Strängbetong)

I funktionsorganisationer finns det en risk att man fokuserar enbart på sitt eget område. Strängbetong ville riva ”stuprörstänket” och skapa bättre förutsättningar för att kunna fokusera på helheten.

- Istället för att planera säkerhetsarbetet isolerat i funktioner har vi valt att fokusera på vad alla i hela leveransen ska göra för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett säkert montage. Utvecklingsarbetet drivs under tre ledstjärnor: helhetssyn, tidig påverkan och omtanke, säger Samuel Viik , arbetsmiljöansvarig , Strängbetong.

Frågor som utvecklingsgruppen ställde sig var bland annat: Vilka kriterier ska vara uppfyllda i tidigt läge för att våra team och entreprenörskollegor ute på bygget kan jobba så säkert som möjligt? Vad faller normalt mellan stolarna i projektleveransen olika skeden? Vilka arbetsmiljöaspekter behöver vi tänka på tillsammans med kunder när avtalar nya uppdrag? Hur kan vi påverka arbetsmiljön positivt på ritbordet när vi konstruerar?

Stort engagemang från hela organisationen

Foto: Strängbetong
Projektdiskussion (Foto: Strängbetong)

Utgångspunkten för säkerhetsarbetet var att bygga upp en gemensam säkerhetskultur där alla har möjlighet att påverka både sin egen och andras arbetsmiljö. Synsättet ”Towards zero accident culture” skapades, vars syfte var att lyfta fram hur alla medarbetare ska agera för att få en kultur där det är en självklarhet att jobba säkert.

- Vi har särskilda utbildningar för chefer som Safety Leadership training vilket stärker våra ledare. Bland annat så får kollegorna från produktion komma ut på montage, och tvärtom och identifiera risker. Dessa utbildningar har verkligen bidragit till ett starkare ledarskap och förståelse för varandras behov, säger Samuel Viik

Dagliga riskbedömningar

På morgonmötena har Strängbetong en säkerhetsgenomgång för dagens arbete. Vilka är dagens arbetsmoment, vilka risker finns och vad behövs göra för att jobba säkert? Strängbetongs platschefer och skyddsombud registrerar dessa i AFA Försäkrings IA app.

-Vi har årliga mål om vad gäller att rapportera in riskobservationer. Under 2019 rapporterade vi 2400 observationer men vi vill att de ska bli ännu fler, säger Samuel Viik.

Lyfta blicken och släppa prestigen framgångsrecept

I byggbranschen finns en kultur av kortsiktighet där fokus har legat på att leverera sitt uppdrag, sin uppgift under givna regler och riktlinjer. Allt detta på kortast tid och till lägsta kostnad.

- Vi visade vår målmedvetenhet i handling: genom att agera som förebilder, vara engagerade, prioritera säkerhetsarbetet, och tillsätta en utvecklingsgrupp. Vi har valt att lyfta blicken, släppa prestigen, titta på helheten av leveransen: Hur kan vi påverka leveransen i ett tidigt skede? Hur kan vi använda vår interna kompetens bäst? säger Markus Olsson, Chef Montage.

Strängbetongs framgångsrecept består av tre viktiga ingredienser som de gärna vill dela med sig av till andra:

"Bestäm dig för din strategi, var uthållig och visa det tydligt i handling. På så sätt skapade vi tillit och trygghet i organisationen."

Samuel Viik , arbetsmiljöansvarig , Strängbetong.

Juryns motivering

Genom en ledning som är fast besluten att minska sina olyckor har Strängbetong visat att det går att förändra. Genom att ta ägarskap och involvera många så har Strängbetong lyckats få arbetsmiljöarbetet att genomsyra hela processen, vilket skapat ett säkrare montage samt stolta medarbetare.

Teammedlemmar

Mikael Rolf, Patric Svedberg, Markus Olsson, Samuel Viik, Mattias Andersson, Anders P Mattsson, Jonatan Sahlen, Strängbetong.

Vinnaren av Håll Nollans arbetsmiljöpris kommer att tillkännages den 31 mars på www.byggindustrin.se samt på Håll Nollans webbplats.

Den 12 maj arrangerar Håll Nollan ett inspirations seminarium med finalisterna:
> Läs mer och anmäl dig här

Publicerad
Senast uppdaterad