Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som arbetar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Vårt mål är att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en naturlig del i allt vi gör. Det är genom branschsamverkan och erfarenhetsutbyte som vi tillsammans minskar våra olyckor.

Bakgrund "Håll Nollans färdplan mot noll olyckor"

Håll Nollan har funnits i tre år och våra medlemmar har ökat i både antal och variation. Nu är det rätt tidpunkt att tillsammans med grundarna genomlysa avsiktsförklaringen men framförallt, tillsammans med alla medlemmar, tydliggöra själva förflyttningen inom våra fyra intresseområden. Med medlemmarnas erfarenheter har vi stora möjligheter att få fram en färdplan som blir såväl ”vass” som genomförbar.

Färdplanen blir även ett underlag för den gemensamma synen av Håll Nollans och medlemmarnas roll samt ett stöd för övriga inom samhällsbyggnadssektorn att bättre förstå vilka Håll Nollan är och vad det innebär att vara medlem.

Så här går arbetet till

Arbetet drivs av Håll Nollans styrelse och grundare. Samtliga medlemmar involverades via workshops den 5 oktober och utifrån resultatet har ett förslag tagits fram. Under marsmånad skickas remissversionen ut till medlemmarnas arbetsmiljökontakter. Önskar du delta i remissrundan, kontakta din arbetsmiljöchef. Håll Nollans färdplan 2030 beräknas vara klar juni 2021.

Arbetsgång

Workshops den 5 oktober

Tack till alla er som var med och bidrog! Vi behöver våra medlemmars kunskap och erfarenhet. Det var ett stort engagemang och tillsammans var vi många som reflekterade över hur vi bäst gör förflyttningen inom våra intresseområden.

Här kan du läsa en summering av alla förslag som kom in, fördelat på de olika intresseområdena.

Medlemmarnas bidrag

Längre fram kommer du kunna lämna synpunkter på färdplansförslaget. Datum och mer information kommer framöver. Vi ser fram emot att ert deltagande så vi får till en vass och genomförbar färdplan mot noll olyckor!