Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som arbetar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Vårt mål är att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en naturlig del i allt vi gör. Det är genom branschsamverkan och erfarenhetsutbyte som vi tillsammans minskar våra olyckor.

Bakgrund "Håll Nollans färdplan mot noll olyckor"

Håll Nollan har funnits i tre år och våra medlemmar har ökat i både antal och variation. Nu är det rätt tidpunkt att tillsammans med grundarna genomlysa avsiktsförklaringen men framförallt, tillsammans med alla medlemmar, tydliggöra själva förflyttningen. Med era erfarenheter har vi stora möjligheter att få fram en färdplan som blir såväl ”vass” som genomförbar.

För vem?

För dig som har inblick i Håll Nollans arbete och representerar företagets medlemskap. Kanske representerar du ledningen (dvs. är medlemmens chefsrepresentant) eller är den som stöttar i arbetsmiljöarbetet (arbetsmiljöchef /verksamhetsutvecklare, KMA-chef eller motsvarande) Välkommen att delta i arbetet!

Så här går arbetet till

Bilden nedan beskriver en tänkt plan, men i rådande Covid-19 tider där vi genomför alla workshopar och möten på distans, kan denna behöva revideras

Genomlysning avsiktsförklaring

Grundarna till Håll Nollan och föreningens styrelse har genomlyst avsiktsförklaringen och håller på att arbeta med för att förtydliga mål och opinionsbildning.

Workshops den 5 oktober

Vi vill att du som medlem är med och bidrar! Vi behöver våra medlemmars kunskap och erfarenhet. Tillsammans reflekterar vi över våra utmaningar och hur vi gör förflyttningen inom våra intresseområden. Resultatet kommer så småningom att dokumenteras i en ”Färdplan mot noll olyckor”.

Som medlem kan man välja mellan fyra workshops, men anmäl dig gärna till två!

Medlemmarnas bidrag

Som medlem kan du utöver att delta på de digitala workshoparna den 5 oktober även komplettera de andra gruppernas resultat. Inbjudan till detta skickas ut separat.

Längre fram kommer du kunna lämna synpunkter på färdplansförslaget. Datum och mer information kommer framöver. Vi ser fram emot att ert deltagande så vi får till en vass och genomförbar färdplan mot noll olyckor!