Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste
frågorna för oss som arbetar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Vårt mål är att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en naturlig del i allt vi gör, men tills dess behöver vi stanna upp och påminna oss att vi alla, oavsett roll, kan göra skillnad. Det är genom branschsamverkan och erfarenhetsutbyte som vi tillsammans minskar våra olyckor.

Därför vill Håll Nollan särskilt uppmärksamma detta genom en gemensam manifestation den 15 september kl 13. Vi kallar den för Håll Nollans säkerhetspush.

Håll Nollans säkerhetspush är en vidareutveckling utav Trafikverkets Stand down och riktar sig till Håll Nollans medlemmar.

Tillsammans för tryggare byggen
Syftet med Håll Nollans säkerhetspush är att visa och lyfta goda exempel kring samarbete och på så sätt förstärka vikten av att arbeta tillsammans för en bra säkerhetskultur.

Tema
Tillsammans krokar vi arm och samarbetar över gränserna för att nå säkrare arbetsplatser

Budskap
Genom att lyssna på varandra och gemensamt hitta bra lösningar skapar vi tillsammans en säkrare byggbransch.

Varför ytterligare en säkerhetsaktivitet?
Ensam är inte stark. Om vi ska kunna förändra på riktigt, behöver vi hjälpas åt och samarbeta över gränserna. Syftet är att förstärka och åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri byggbransch.

Hur går det till?
Under ca 15- 20 minuter genomförs produktionsstopp där alla samlas för Håll Nollans säkerhetspush.

Upplägget är:

  • Värden hälsar välkommen (oftast en byggherre)
  • Byggherren och några av dennes samarbetspartners (t.ex entreprenör, underentreprenör och leverantör) säger några ord med betoning på ”Tillsammans”
  • Motiverande övning: alla ger någon en positiv återkoppling
  • Avslutande ord
  • Gemensam fika (valfritt)

Vem ska genomföra?
Eftersom det är förstå gången Håll Nollans säkerhetspush genomförs så kommer Håll Nollan att samordna och koordinera med ca 10 olika bygg- och anläggningsprojekt. Målet är att dessa 10 projekt har en stor spridning bland våra medlemmar liksom en geografisk bredd.

För de medlemmar som vill genomföra på en bredare front, så välkomnar vi självklart detta. Det material som tas fram till de 10 projekten kommer även passa här.

När finns material tillgängligt?
Det mesta av stödmaterialet publiceras i mitten på juni - eventuellt publiceras filmen efter sommaren.

Vill du veta mer?

Den 11 och 17 juni har vi informationswebinarier där vi närmare går igenom upplägg inför och under genomförande, samt berättar mer kring det stödmaterial som finns. Anmäl dig här!