Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som arbetar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Vårt mål är att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en naturlig del i allt vi gör, men tills dess behöver vi stanna upp och påminna oss att vi alla, oavsett roll, kan göra skillnad. Det är genom branschsamverkan och erfarenhetsutbyte som vi tillsammans minskar våra olyckor.

Därför ville Håll Nollan särskilt uppmärksamma detta genom en gemensam manifestation den 15 september, kallad Håll Nollans säkerhetspush.

Tack till alla er som genomförde Håll Nollans säkerhetspush!

Det var många företag som var med och genomförde Håll Nollans säkerhetspush - ett stort tack till er alla som var med denna dag. Ni gör skillnad!

Här kan du se hela listan på alla som var med


Bakgrund

Tillsammans för tryggare byggen
Syftet med Håll Nollans säkerhetspush är att visa och lyfta goda exempel kring samarbete och på så sätt förstärka vikten av att arbeta tillsammans för en bra säkerhetskultur.

Tema
Tillsammans krokar vi arm och samarbetar över gränserna för att nå säkrare arbetsplatser

Budskap
Genom att lyssna på varandra och gemensamt hitta bra lösningar skapar vi tillsammans en säkrare byggbransch.

Hur går det till?
Under ca 15- 20 minuter genomförs produktionsstopp där alla samlas för Håll Nollans säkerhetspush.

Upplägget är:

  • Värden hälsar välkommen (oftast en byggherre)
  • Film visas
  • Byggherren och några av dennes samarbetspartners (t.ex entreprenör, underentreprenör och leverantör) säger några ord med betoning på ”Tillsammans”
  • Motiverande övning: alla ger någon en positiv återkoppling
  • Avslutande ord
  • Gemensam fika (valfritt)

Håll Nollans säkerhetspush är en vidareutveckling utav Trafikverkets Stand down och riktar sig till Håll Nollans medlemmar.