Detta då kulturen i princip alltid vinner över det skrivna ordet. Den påverkar vår riskacceptans, hur arbetet organiseras, attityder till säkerhet och produktionskrav.

Men hur kan man förändra attityder till säkerhet? Hur skapar man en bry sig om kultur? Hur undviker man stress med ökade produktionskrav? Det är alla viktiga frågor som du som ledare ställs inför. Genom att få inspiration och lära av forskning, experter inom området samt andra medlemmars arbete kan du få verktygen som gör skillnad för dig, ditt företag och dina medarbetare.


Läs mer under rubrikerna:

> Arbetssätt
> Inspiration