Arbetsmiljöverket

Säkerhetskultur – ett samspel mellan människor och riskstyrning
En introduktion i säkerhetskultur med exempel på hur olika arbetsplatser arbetar med säkerhetskultur i praktiken. Här hittar du även ett enkätverktyg som kan ge stöd i arbetet kring att skapa en egen säkerhetskultur.

> Läs mer


Säkerhetskulturnätverket (SÄKU)

SÄKU är en ideell förening och branschöverskridande nätverk, som erbjuder kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö.

> Läs mer