Medlemmarnas säkerhetsdagar/veckor 2020

Datum Medlem Tema Läs mer
28 apr Sveriges Byggindustrier Nollvision Årliga säkerhetsdagen
11 - 19 maj Skanska Bättre tillsammans Safety Week
11 - 14 maj NCC Hälsa och säkerhet Hälsa och säkerhet
24-28 aug Peab Arbetsmiljöveckan
2 september NCC Awareness Day Awareness Day
7 - 11 september Bravida Nordisk arbetsmiljövecka Arbetsmiljövecka
5 - 9 oktober Wästbygg Psykosocial arbetsmiljö
2 - 6 nov Ikano Bostad Arbetsmiljöveckan

Medlemmarnas säkerhetsdagar/veckor 2019

Datum Medlem Tema Läs mer
29 apr Sveriges Byggindustrier Säkerhetskultur Säkerhetsdagen
29 apr - 3 maj Erlandssons Bygg Säkerhetskultur
3 - 19 maj Skanska "Bättre tillsammans" Safety Week - Bättre tillsammans
6 - 10 maj Assemblin Säkerheten ligger i detaljerna. Hälso- och säkerhetsveckan
6 - 10 maj NCC Hälsa och säkerhet Hälso- och säkerhetsveckan
20 - 25 maj Veidekke "Bry dig, säg ifrån” HMS-veckan
4 sep NCC Beteende baserad säkerhet (BBS) Awareness Day
9 - 13 sep Bravida Vi får den arbetsplats vi passerar. Ser du en risk – våga agera! Nordisk arbetsmiljövecka
30 sep - 4 okt Wästbygg Fokus arbetsmiljö Fokusvecka arbetsmiljö
Okt Ikano Bostad En hälsosam och säker arbetsmiljö Arbetsmiljöveckan
4 - 8 nov Gunnar Karlsen Riskbedömningar och rapportering
Peab Säkerhetskultur ArbetsmiljöveckanPublicerad
Senast uppdaterad