Filmen som visades under säkerhetspushen 2021

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra arbetsplatser.

Vårt mål är att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en naturlig del i allt vi gör, men tills det är så behöver vi stanna upp och påminna oss att vi alla, oavsett roll, kan göra skillnad. Det är genom branschsamverkan och erfarenhetsutbyte som vi tillsammans minskar våra olyckor.

Därför vill Håll Nollan särskilt uppmärksamma detta, för andra året i rad, genom en gemensam manifestation den 21 september, kallad Håll Nollans säkerhetspush.


Bakgrund

Tillsammans för tryggare byggen
Syftet med Håll Nollans säkerhetspush är att visa och lyfta goda exempel kring samarbete och på så sätt förstärka vikten av att arbeta tillsammans för en bra säkerhetskultur.

Tema
Tillsammans krokar vi arm och samarbetar över gränserna för att nå säkrare arbetsplatser.

Budskap
Genom att lyssna på varandra och gemensamt hitta bra lösningar skapar vi tillsammans en säkrare bygg- och anläggningsbransch.

Hur gick det till?
Under 15-30 minuter stoppades arbetet och alla på arbetsplatsen samlades för Håll Nollans säkerhetspush.

Upplägget var:

  • Inledande välkomsttal
  • Film visas
  • Byggherren och några av dennes samarbetspartners (t.ex entreprenör, underentreprenör och leverantör) säger några ord med betoning på ”Tillsammans”
  • Motiverande övning
  • Avslutande ord
  • Gemensam fika (valfritt)

Här kan du se vilka medlemmar som deltog i år

Håll Nollans säkerhetspush är en vidareutveckling utav Trafikverkets Stand down och riktar sig till Håll Nollans medlemmar. 2020 genomfördes Håll Nollans säkerhetspush för första gången. Det var många företag som var med och genomförde manifestationen trots pandemin. Ett stort tack till er alla som var med denna dag. Ni gör skillnad!

Här kan du se hela listan på vilka som deltog 2020