Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra arbetsplatser.

Vårt mål är att arbetsmiljö och säkerhet ska vara en naturlig del i allt vi gör, men tills det är så behöver vi stanna upp och påminna oss att vi alla, oavsett roll, kan göra skillnad. Det är genom branschsamverkan och erfarenhetsutbyte som vi tillsammans minskar våra olyckor.

Därför vill Håll Nollan särskilt uppmärksamma detta, för tredje året i rad, genom en gemensam manifestation den 20 september, kallad Håll Nollans säkerhetspush.

Den 9 juni hålls ett informationsmöte med allmän info om säkerhetspushen, anmäl dig gärna till det för mer information.

Material för genomförande av säkerhetspushen


Bakgrund

Tillsammans för tryggare byggen
Syftet med Håll Nollans säkerhetspush är att visa och lyfta goda exempel kring samarbete och på så sätt förstärka vikten av att arbeta tillsammans för en bra säkerhetskultur.

Tema
Tillsammans krokar vi arm och samarbetar över gränserna för att nå säkrare arbetsplatser.

Budskap
Genom att lyssna på varandra och gemensamt hitta bra lösningar skapar vi tillsammans en säkrare bygg- och anläggningsbransch.

Hur går det till?
Under 15-30 minuter stoppas arbetet och alla på arbetsplatsen samlas för Håll Nollans säkerhetspush.

Upplägget är ungefär såhär:

  • Inledande välkomsttal
  • Film visas
  • Byggherren och några av dennes samarbetspartners (t.ex entreprenör, underentreprenör och leverantör) säger några ord med betoning på ”Tillsammans”
  • Motiverande övning
  • Avslutande ord
  • Gemensam fika (valfritt)

Här kan du se vilka medlemmar som deltog 2021

Denna sida kommer att uppdateras med mer information för de som ska genomföra säkerhetspushen i år