Håll Nollans projektgrupp tar tillsammans fram stödmaterial för att underlätta arbetet inför, samt genomförandet av, Håll Nollans säkerhetspush. För att komma igång med arbetet redan nu, finns nedan dokument tillgängliga. Det kommer att laddas upp mer material och i våra informationsmöten berättar vi om allt underlag som tas fram. Anmäl dig gärna till något av informationsmötena - du hittar mötestillfällena i Håll Nollans kalender.

Stödmaterial allmänt:

Stödmaterial ledningsperson:

  • Mejl-text inbjudan talare (pdf med text som chef kan använda som underlag, på svenska)
  • Underlag för talmanus (pdf, på svenska - kan användas som instruktion även för tal på engelska. Vid behov av annat underlag, kontakta Håll Nollans kommunikatör)

Stödmaterial samordnare, kommunikatör och ansvarig på arbetsplatsen:

Nedladdningsbara filmfiler

Här kan du ladda ner filmen som tagits fram för att visas under säkerhetspushen 2021. Filmen finns utan textning, med svensk undertext och med engelsk undertext/grafik.

Obs! filmen får ej delas i annat syfte än att visas under säkerhetspushen 21 september.

Otextad: https://f.io/s1WrLRYf
Textning på engelska: https://f.io/xHlmkrQq
Textning på svenska: https://f.io/CSjLbDiI

Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar. Eller om du har frågor och funderingar kring det material som finns får du gärna kontakta Håll Nollan på kansli@hallnollan.se