I november 2019 genomförde vi vår första enkätundersökning med syfte att få en återkoppling av hur medlemmarna upplever Håll Nollans verksamhet.
Enkätundersökningen skickades ut till 151 personer inom Håll Nollans 63 medlemsföretag fördelat på tre olika roller: chefsrepresentant/VD, arbetsmiljökontakt och kommunikationsansvarig. Svaren behandlades anonymt.

Vi är glada över den fina responsen från alla engagerade medlemmar som har svarat (59%) samt även en hög andel fritextsvar. Det hjälper oss i vårt arbete framåt.

Sammanfattning av övergripande uppfattning

  • 99% anger att det allmänna intrycket är mycket eller ganska bra
  • 96% anser vi absolut eller till viss del fokuserar på rätt saker (66/30)
  • 93% anser vi har tydliga eller ganska tydliga mål
  • 90% anser de haft nytta av medlemskapet
  • 90% säger att man kan rekommendera ett medlemskap

Hela 55% av svarande redan har börjat implementera Håll Nollans gemensamma arbetssätt och standarder som lanserades under hösten 2019. Det är helt fantastiskt!

Vi har också fått in förslag på hur vi kan utveckla vårt arbete vilket vi är glada för. Stort tack! Det är mycket värdefullt för oss.

Här kan du ladda ner en sammanställning av enkäten

Fritextsvar - övriga synpunkter

Publicerad
Senast uppdaterad