Gå till innehållet

Grundarna

Vilka är initiativtagarna till Håll Nollan?

Vi som har varit med och startat organisationen är 13 aktörer som på olika sätt är involverade i ett byggprojekts olika faser, både entreprenörer och byggherrar.

 • Akademiska Hus Kerstin Lindberg Göransson, VD

  "Akademiska Hus målsättning är att uppnå en olycksfri arbetsplats. Som byggherre ser vi att samarbete med branschens alla aktörer ökar våra möjligheter till gemensam framgång."
 • Assemblin Håkan Ekvall, VD på Assemblin Ventilation AB

  "Att jobba säkert är självklart för oss. Men vi får aldrig nöja oss när det handlar om att skapa en säker arbetsmiljö. Därför engagerar vi oss i Håll Nollan."
 • Bravida Mattias Johansson, VD

  "Att våra medarbetare ska komma friska och välmående till och från varje arbetsdag är en självklarhet för oss på Bravida. Tillsammans kan vi förbättra säkerheten i branschen."
 • Byggherrarna Tommy Lenberg, VD

  "Ansvarsfulla byggherrar bidrar till att skapa goda arbetsmiljöer – noll olyckor i våra fastigheter och byggprojekt."
 • Jernhusen Kerstin Gillsbro, VD

  "En trygg och säker arbetsplats är viktigt. Jernhusen jobbar med både nybyggnation och trafiksäkerhet i järnvägsmiljö. Samverkan kring säkerhet är en självklar prioritering."
 • Locum Jan Thelander, Projektdirektör

  "Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad i sitt arbete! I de enorma projekt Locum nu genomför för att skapa miljöer för sjukvården, gör vi allt för att ingen ska komma till skada på våra byggarbetsplatser."
 • NCC Building Henrik Landelius, Sverigechef

  "NCC har en nollvision för olyckor. Under de senaste fem åren har vi halverat antalet olyckor, men det räcker inte. Tillsammans blir vi starkare och därför står vi bakom Håll Nollan!"
 • Peab Jesper Göransson, VD

  "I nätverket finns alla viktiga aktörer från byggbranschen med. Sannolikt kan samarbetet utkristallisera sig i en branschstandard som innebär färre olyckor."
 • Skanska Sverige Gunnar Hagman, VD

  "För oss på Skanska är säkerhetsfrågorna alltid viktiga, vi välkomnar att det även kommer krav från kunderna, det stimulerar oss ännu mer i säkerhetsarbetet."
 • Byggföretagen Catharina Elmsäter-Svärd, VD

  "Vi har satsat 50 Mkr för färre olyckor. Nu tar vi ett nytt kliv och får med hela branschen. Vi behöver ett gemensamt förhållningssätt mellan kund och leverantör för noll olyckor."
 • Trafikverket Lena Erixon, Generaldirektör

  "Arbetsmiljö och säkerhet är den enskilt viktigaste frågan på alla nivåer inom verksamheten – ingen ska dö eller skadas på våra arbetsplatser."
 • Vasakronan Fredrik Wirdenius, VD

  "När vi startar ett större projekt vet vi att risken är stor för att människor kommer att skada sig allvarligt. Det kan vi aldrig acceptera och nu mobiliserar vi för att hålla nollan."
 • Veidekke Jimmy Bengtsson, VD

  "Det är inte ok att människor skadas eller råkar ut för olyckor på jobbet. Därför är det av yttersta vikt att branschen samarbetar och ökar sina insatser för att eliminera alla skador och olyckor."