Gå till innehållet

Peab Jesper Göransson, VD

"I nätverket finns alla viktiga aktörer från byggbranschen med. Sannolikt kan samarbetet utkristallisera sig i en branschstandard som innebär färre olyckor."