Arbetsmiljö ska aldrig få bli en konkurrensfördel i upphandlade byggprojekt. Det har Locum sett till genom att som byggherre ta det övergripande ansvaret för logistik och planering i en modell som vuxit fram under de senaste tio åren i alla de byggprojekt som ägt rum på Södersjukhuset.

I snart tio år har Locum arbetat med att utveckla sitt koncept att som byggherre ta ansvar för en stor del av arbetsmiljön i byggprojekten. Det hela började med att Locum ställde frågor till entreprenörerna i tidigare genomförda projekt och förstod att när de konkurrerade på lägsta pris förekom det att man drog in på sätt som påverkade arbetsmiljö och säkerhet i projektet. För att komma till rätta med problemet kom Locum upp med en arbetsmodell som innebär att entreprenörerna inte behöver konkurrera när det gäller arbetsmiljö och samtidigt försäkra sig om att störningarna för sjukhuset minimerades. Med arbetsmodellen säkerställer man att entreprenören inte tar genvägar för att spara pengar eller utsätter vare sig personal eller tredjeperson för onödiga risker.

Glen Ewertzh, Projektchef, Locum.

– Genom att vi äger den här frågan blir förutsättningarna lika för alla. Jag tycker att det här är ett ansvar som byggherre alltid bör ta. I känsliga miljöer är det extra viktigt, men arbetsmodellen går att tillämpa på alla projekt. Det ger både bättre ekonomi i projekten och framför allt säkrare arbetsplatser, säger projektchef Glen Ewertzh, Locum.

– Vi insåg redan för tio år sedan att med alla de projekt vi har på Södersjukhuset går det inte att bara göra en enkel APD och sedan lägga över hela ansvaret på Bas-U eller entreprenören utan att det var bättre att vi gjorde en stor av jobbet själva, fortsätter han.

På ett sjukhusområde finns många speciella förutsättningar att ta hänsyn till när man planerar bygg- och anläggningsprojekt. Dels måste sjukhusets ordinarie verksamhet fortlöpa under byggtiden, dels finns känsliga patienter och utrustning som inte får påverkas och dels rör sig många besökare till sjukhuset och personal i anslutning till området som måste garanteras säkerhet och framkomlighet. Samtidigt måste entreprenörerna kunna arbeta effektivt i sin verksamhet.

– Vissa moment får till exempel bara utföras vid vissa tidpunkter. Samtidigt måste ju entreprenörerna kunna få flyt i sitt arbete. Vi jobbar utifrån ett helhetsgrepp där vi ser till alla förutsättningar i projektet, förklarar Glen Ewertzh.

Logistik är en viktig pusselbit i samordning och arbetsmiljöarbete. I kommande projekt på Södersjukhuset har Locum bestämt sig för att ordna en del av den utrustning som entreprenörerna kommer behöva i de olika projekten. Redan nu har byggherren ansvarat för bodetableringarna, eftersom det är begränsat med utrymme i området och entreprenörerna hyr sedan i sig i befintliga etableringar. I nästa steg kommer Locum även se till att tornkran är rest när entreprenören kommer på plats och tar även ansvar för ställningar, bygghissar och väderskydd.

– Om vi tar ansvaret för utrustningen och ser till att kontroller utförs som de ska och att utrustningen inte har några brister tror vi att det kommer bli en säkrare arbetsmiljö. Dessutom ser vi att etableringskostnaderna, som ofta kan vara ganska höga, går att minska om vi jobbar på det här sättet, säger Glen Ewertzh.

Locum har gett sin projektchef i uppdrag att samordna samtliga projekt i en övergripande

utvändig APD-plan samt invändig APD-planer som används vid projektsamordningsmöten samt vid planering med hyresgäst. Detta underlättar planeringen av projekten och ger en bättre överblick tidigt, var extra resurser inom arbetsmiljö- och logistikområdet behövs. APD-planera används även alla på sjukhuset kan se var olika projekt pågår och skapar bättre förståelse från verksamheten. Där de kan se att projektet gör allt de kan för att påverka och störa så lite som möjligt.

– Vi har bland annat visualiserat med olika färgkoder som tydligt visar var på sjukhusområdet som det inte är tillåtet att vistas och vice versa.

På Södersjukhuset pågår i stort sett alltid några byggprojekt. Ett stort projekt som kommer är att bygga en helt ny intensivvårdsavdelning samt bygga om och anpassa fyra befintliga byggnader. Om ett år startar dessutom ett stort projekt med att bygga om hela sjukhusets reservkraft.

– Som mest kommer vi att ha 300–400 byggnadsarbetare på sjukhusområdet när projekten peakar. Det gör att vårt arbete med samordning kommer att bli ännu viktigare, menar Glen Ewertzh.

Att vara finalist till Håll nollans arbetsmiljöpris 2024 sätter han stora ära i.

– Jättekul att vårt arbete uppmärksammas. Vi lägger mycket arbete för att få det här att fungera och med nomineringen får vi ett erkännande av det vi gör. Om vi dessutom kan sprida vårt sätt att jobba på till fler är det bara roligt. Jag anser att det är så här hela branschen behöver jobba, säger Glen Ewertzh.

Publicerad
Senast uppdaterad