Håll Nollans projektgrupp tar tillsammans fram stödmaterial för att underlätta arbetet inför, samt genomförandet av, Håll Nollans säkerhetspush. Nedan finns allt material samlat under olika rubriker. Om du är samordnare för säkerhetspushen är allt material relevant för dig, men du kan också hänvisa andra roller hit.

Stödmaterial för uppstart:

Stödmaterial för samordnare:

Stödmaterial för ledningsperson:

Stödmaterial för kommunikatör:

Stödmaterial för arbetsplats som genomför säkerhetspushen:

Film till säkerhetspushen

Obs! Dessa filmer är tänkta att bli officiella i samband med att de visas under säkerhetspushen. Vi ber därför att dessa inte delas vidare annat än till de som berörs för att kunna visa filmen under själva genomförandet.


Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på förbättringar. Eller om du har frågor och funderingar kring det material som finns får du gärna kontakta Håll Nollan på kansli@hallnollan.se

Publicerad
Senast uppdaterad