Styrelsen för verksamhetsåret 2020-2021

Ordförande

Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan

Ordinarie ledamöter

Anders Erlandsson, Operativ chef, Skanska Sverige
Catharina Elmsäter-Svärd, VD, Byggföretagen
Fredrik Hemborg, Sverigechef Bonava
Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen
Roger Linnér, Produktionschef, Peab
Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna

Suppleanter

Ali Sadeghi, Chef för verksamhetsområde Investering, Trafikverket
Claes Magnusson, VD Skolfastigheter Stockholm
Mattias Johansson, VD, Bravida


Stadgar

Nu gällande stadgar antogs vid stämman den 3 september 2018.

Publicerad
Senast uppdaterad