Styrelsen för verksamhetsåret 2018-2019

Ordförande

Hayar Gohary, Projektdirektör, Akademiska Hus

Ordinarie ledamöter

Gunnar Hagman, VD, Skanska Sverige
Roger Linnér, Produktionschef, Peab
Tommy Lenberg, VD, Byggherrarna
Catharina Elmsäter-Svärd, VD, Sveriges Byggindustrier
Ola Månsson, VD, Installatörsföretagen

Ali Sadeghi, Direktör investeringar Trafikverket

Suppleanter

Claes Magnusson, VD Skolfastigheter Stockholm
Mattias Johansson, VD, Bravida


Stadgar

Nu gällande stadgar antogs vid stämman den 11 september 2018.

Senast uppdaterad