Hon har arbetat i branschen i över 30 år. De senaste åtta har hon ägnat sig åt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i rollen som arbetsmiljöchef på Skanska.

Det handlar om att gå samman för att nå ett gemensamt mål, att hålla nollan!

Vad är Håll Nollan?

– Det är en påminnelse om en av de viktigaste frågorna för oss, 300 000 människor som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen. En uppmaning om att hålla nollan. Organisationen bakom initiativet heter ”Samverkan för noll olyckor i byggbranschen”, vilket talar för sig själv. Med byggbranschen menar vi både byggföretag och alla andra företag och organisationer som beställer, planerar och genomför byggprojekt. Visionen är att vi gemensamt ska skapa riktlinjer kring säkerhet och hjälpa varandra att förbättra arbetsmiljön och säkerhetsarbetet genom att dela med oss av våra kunskaper.

Varför behövs det här initiativet?

– Ett bygge är en ständigt föränderlig plats. Där kan se väldigt olika ut från dag till dag och det passerar ofta en stor mängd människor med olika kompetenser. Något som gör byggbranschen till en av de farligaste branscherna. Varje år inträffar ungefär 6000 arbetsplatsolyckor. Närmare 2000 av dessa är så allvarliga att de leder till medicinsk invaliditet eller eller sjukskrivning i mer än 30 dagar. Det är fler än 5 personer om dagen. De riktigt allvarliga tillbuden är turligt nog mer sällsynta. Ofta handlar om fallolyckor, påkörningsolyckor eller att något välter, rasar eller tappas vid ett lyft. En handfull gånger per år blir konsekvenserna så allvarliga att någon mister livet.

Alla insatser som görs efter det inträffade är självklart bra, men för den som drabbats har de alltid gjorts för sent.

Vilken är er målsättning?

– Målsättningen med Håll Nollan är att inga olyckor ska ske på våra arbetsplatser. Självklart ska ingen behöva skadas eller i värsta fall sätta livet till på jobbet. Det är helt oacceptabelt! När någon skadas allvarligt är det inte bara den som skadas som drabbas, utan också familjen, vännerna och arbetskamraterna. Självklart är det även tungt att vara chef och grubbla över om man hade kunnat göra något förebyggande, för att förhindra olyckan. Alla insatser som görs efter det inträffade är självklart bra, men för den som drabbats har de alltid gjorts för sent.

Vad behöver förändras för att ni ska nå ert mål?

– Det här handlar om människors beteende och vi vet att med rätt struktur och kultur kan man förebygga väldigt mycket. Därför arbetar vi utifrån fyra fokusområden: Ledarskap och kultur, kunskap och kompetens, arbetssätt och gemensamma riktlinjer samt kravställning och uppföljning. På samtiliga av dessa områden vill samverka mellan medlemsföretagen och ta tillvara på den bredd som finns.

Våra medlemmar är ju alltifrån byggbolag till fastighetsbolag och de gör såklart en massa bra saker redan idag. Nästa steg blir att dela den kunskapen med varandra. Men för att ta reda på all kunskap behöver vi först inventera vad de olika medlemsföretagen gör i dag, och se vad som finns och vad som saknas. Bredden av kompetenser bland medlemmarna gör att vi kan vara med i hela ledet. Från planering och upphandling vidare via projektering, produktion och förvaltning.

Idag är det ofta lagstiftningen som styr och olika företag hanterar lagkraven på olika sätt. Nu vill vi istället sätta en gemensam standard och där behov finns gemensamma utbildningar. Vilket kommer förenkla mycket, inte minst för våra underentreprenörer. Det blir även mer kostnadseffektivt då varje byggföretag inte behöver ta fram sin egen utbildning eller standard.

Vilka är det som står bakom Håll Nollan?

– Utöver de 11 medlemsföretagen så består vi av branschorganisationerna Sveriges byggindustrier och byggherrarna. Men min förhoppning är att vi ska bli många fler innan årets slut. Ju fler medlemmar, ju lättare blir det att driva arbetet brett. Just nu tittar vi på olika modeller för medlemskap och försöker anpassa dem så att de ska passa företag med olika förutsättningar och storlekar. Är man intresserad av medlemskap får man gärna kontakta mig direkt eller någon annan i styrelsen.

Publicerad
Senast uppdaterad